fbpx

Turpinām rakstu sēriju “Atgriezeniskā saite un “Saite uz priekšu” / “Feedback vs Feedforward” [1|4] (lasi iepriekšējā ierakstā)

*“Saite uz priekšu” (tālāk tekstā SUP)

Ieguvums nr. 1: SUP ir orientēta uz nākotni

D.Hiršs (J.Hirsch, grāmatas “The Feedback Fix” autors) cilvēkus, kuri sniedz atgriezenisko saiti, sauc par

“pa logu vērotājiem” – tie ir cilvēki, kas skatās caur savu logu un stāsta to, ko viņi redz. Un tā ir pasīva pozīcija.

Savukārt, tie, kuri sniedz SUP ir

“spoguļa turētāji – viņi tur spoguli citu priekšā, lai tie var paši ieraudzīt to, ko nākotnē varētu uzlabot.

NĀKOTNE ir atslēgas vārds.

SUP ir ar fokusu uz to, kas var tikt uzlabots, nevis pozitīvi vai negatīvi komentāri par to, kas ir izdarīts. Tas veicina pozitīvu darba vidi.

Ieguvums nr. 2: SUP ir bez nosodījuma

Kad dzirdam par mūsu pagātnes kļūdām (t.i. to, ko vairs nevaram mainīt), mūs pārņem bezpalīdzības sajūta un bieži tāpēc padodamies.

Bet SUP iedrošinoša.

Kad saņemam šāda veida atsauksmi, mēs savā ziņā saņemam instrukcijas par to, ko darīt nākotnē.

Tas arī palīdz attīstīt uzticību komandā un rosina labākus sasniegumus.

Ieguvums nr. 3: SUP palīdz atklāt līderus komandā

Kā? – Pateicoties tam, ka tu nepārvaldi citu cilvēku veiktspēju, bet attīsti viņu talantus. Tas nostiprina izaugsmes domāšanu – tavi kolēģi tic, ka viņu talanti var tikt attīstīti.

Turklāt viņiem būs pieejami arī nepieciešamie rīki, lai izvairītos no kļūdām, kuras tika pieļautas, jo, SUP sniedz jaunas metodes, idejas, kas palīdz atrisināt problēmas.

Ieguvums nr. 4: SUP veicina izaugsmi

Tā palīdz darbiniekiem augt un sniedz vadlīnijas par to, kā uzlabot sniegumu nākotnē. Tas ir spēcīgs rīks, kā motivēt darbiniekus un iedrošināt uz pozitīvām pārmaiņām, novirzot uzmanību uz risinājumiem un iespējām, nevis problēmām un ierobežojumiem.

SUP ir efektīvāka konkrētās situācijās, piemēram, kad darbiniekiem ir nepieciešami norādījumi izaugsmei, uzsākot darbu jaunā amatā, darbiniekiem, kuri jau šobrīd strādā labi un meklē veidus, kā uzlabot savas prasmes vēl vairāk.

Ieguvums nr. 5: SUP veicina psiholoģisko drošību un atvērtu komunikāciju

SUP, caur proaktīvām sarunām par sniegumu, veicina psiholoģisko drošību, uzticību un vienotību starp līderiem un viņu komandām, stiprina motivāciju un iesaisti.

Nākošajos ierakstos:

  • 6 svarīgākie SUP elementi [3|4]
  • 6 soļi līdz SUP novērtējumam [4|4]
Dalīties: