fbpx

Kā līderim palikt pozitīvam grūtos laikos

Katru dienu līderis sastopas ar izaicinājumiem un pārmaiņām, kas ietekmē viņu organizācijas. Mirklis, kad izdari izvēli, kā reaģēt konkrētā situācija, ir nozīmīgs, jo tas noteiks, kā tevi uztvers un, kā tas ietekmēs organizāciju.

Lielākā daļa vadītāju parasti izdara izvēli starp diviem variantiem, skat. tālāk attēlā. Vadītāja pieņēmumi, pārliecības un situācijas interpretācija ir tas punkts viņa ceļā, kas tieši ietekmē to, kā viņš reaģē uz esošajiem apstākļiem. Dažiem līderiem ir tendence vairāk palikt uz viena vai otra ceļa.

Mūsu zemākais zemapziņas – ierobežojošais līmenis, vada mūsu domas un rīcību pa šauru negatīvās domāšanas ceļu, fokusē uz problēmām, jautājumiem, kļūdām, vājajām pusēm un neatkarīgu rīcību. Tā rezultātā ir bailes, neuzticība un pesimisms. Tas savukārt veicina kultūru, kas vairo bezpalīdzību, kur indivīdi un komandas jūtas izolētas un nespējīgas progresēt. Šādas šaubas par sevi ved pie zemāka snieguma, nevēlēšanās rīkoties un neparedzētām sekām, tādām kā biznesa mērķu zušana.

Mūsu apziņas augstākais – pozitivitātes līmenis, ir produktīvāks. Domas un rīcība ir plašāka un fokuss ir uz stiprajām pusēm, izdošanos, iespējām, risinājumiem un sadarbību veidojošām attiecībām. Vadības pamatā ir uzticība, cerība, optimisms, jēga un ieradumi, kas vairo enerģiju. Tas ved pie spēka, pozitīvas enerģijas, pārliecības un veicamā darba nozīmes, kas rezultātā dod augstākus rezultātus.

Vairums līderu nevēlas būt negatīvi, bet pat nepamana, kad pavada lielāko daļu laika zemākajā līmenī. Tas notiek dažu iemeslu dēļ, visbiežāk:

  1. viņi dabīgi ir vairāk pesimistiski un kritiski domājoši un, kad šāda uzvedība ir pārspīlēta vai aplami izmantota, viņi tiek uztverti kā pārāk negatīvi;
  2. viņi piedzīvo patiešām sarežģītus notikumus mājās un/ vai darbā, kas burtiski iedzen negatīvajā zonā. Pat visoptimistiskākie līderi var beigt ar negatīvu domāšanu, ja piedzīvo kumulatīvus notikumus, kas palielina stresu, piemēram, laulības problēmas vai lielas pārmaiņas, kas rada nenoteiktību un nedrošību. Rezultātā var būt bezpalīdzības sajūta, neiesaistīšanās un pārliecības zudums;
  3. mazāka daļa līderu, iespējams, apzināti paliek negatīvisma un kritikas nostājā, lai neuzņemtos atbildību un nevērstu situāciju par labu. Vadītājam bieži tas ir vieglāk un mazāk riskanti, vainot citus problēmās un vājajos darba posmos nevis vadīt uz pozitīvo, lai mainītu lietas.

Bet, vai iespējams līderim mainīt domāšanas veidu? Tālāk minētie principi var palīdzēt kļūt vērīgākiem pret savu domāšanas veidu, un to, kā tas ietekmē citus, kā arī veidot pozitīvāku perspektīvu.

Zini, kas tevī raisa un uztur negatīvo

Ir svarīgi saprast konkrētā situācijā savas domāšanas sekas uz tavu sniegumu un tiem, ar kuriem kopā strādā. Identificējot specifiskos katalizatorus (cilvēki, notikumi u.c.), kas tevi virza uz ierobežojošo uztveres zonu un tur notur, palīdzēs tev palikt uz sasniegumu un pozitīvā ceļa.

Fokusējies uz stiprajām pusēm un risinājumiem

Pētījumi rāda, ja pat līderis dabīgi ir pesimistisks un kritisks, viņš var apzināti izvēlēties fokusēties vairāk uz pozitīviem situācijas aspektiem. Pēc dažiem mēnešiem, jaunie ieradumi veidos pozitīvu rezultātu un būs jau daudz dabīgāki.

Dažas idejas, kā vara pārslēgt savu domāšanas fokusu uz pozitīvu:

  • Atklāj citu cilvēku stiprās puses un palīdzi veidot iespējas, kur tās izmantot
  • Katru sapulci sāc ar to, ka aicini komandas biedrus dalīties ar saviem panākumiem un atbalsti viņus, ja nepieciešams sasniegt vēl labākus rezultātus.
  • Iemācies kādu no “telpiskās domāšanas” tehnikām – domāt par problēmām un izaicinājumiem, izmantojot vairāk pozitīvās “lēcas”.

Viena no tādām ir POINT, mnemotehnika* (tas nozīmē paņēmienu kopumu, kas atvieglo iegaumēšanu un palielina atmiņas apjomu, veidojot mākslīgas asociācijas): Pluses – plusi, Opportunities – iespējas, Issues – problēmas, un New Thinking – jauna domāšana. Izmantojot šo tehniku, svarīgi problēmas formulēt kā jautājumus, kas veicina meklēt jaunus un radošus risinājumus. Piemēra, tā vietā, lai teiktu: “Budžets par 30% ir nogriezts, jo mēs nevaram sasniegt mūsu pārdošanas plānu”, labāk jautāt: “Kā mēs varam sasniegt mūsu pārdošanas mērķus, atrodot jaunus un gudrākus veidus, lai būtu uzvarētāji?”

  • Iekārto dienasgrāmatu, pierakstiem, par to kas gāja labi katru dienu un kā šos sasniegumus var turpināt veidot.x
Ja Tev ir nosliece uz negatīvo, smelies pozitīvo no kolēģiem

Ja pēc dabas esi vairāk pesimists un kritiski domājošs, pieaicini pozitīvi domājošos kolēģus tevi atbalstīt ar pretēja rakstura idejām un iespējām par situāciju. Tas nodrošinās līdzsvarotāku perspektīvu komandā un jūsu negatīvie ekscesi tiks kontrolēti, īpaši ja aicināsiet izteikt godīgu un regulāru atgriezenisko saiti.

Esi zinātkārs un iedvesmo uz pozitīvu mācīšanās kultūru

Izcili līderi ir izcili tajā, ka mācās mūža garumā. Viņi paliek zinātkāri un ar pozitīvu attieksmi meklē inovatīvus risinājumus, un vienmēr rada vērtību klientiem. Spēcīgi līderi arī iedvesmo un izaicina citus fokusēties uz savām stiprajām pusēm, prasmēm un idejām, meklēt jaunus un dažkārt graujošus risinājumus, lai sasniegtu ārkārtējus rezultātus. Viņi nemitīgi jautā sev un citiem: “Ko varam darīt, lai to paveiktu jaunā vai citā veidā un sasniegtu labākus rezultātus?” Viņi neļauj sev vai citiem izšķiest vērtīgo laiko un enerģiju, lai tiktu ievilkti problēmās, konfliktos un vājībās ilgāk kā tas nepieciešams.

Paud negatīvas emocijas, bet neiestrēgsti tajās

Saglabājot pozitīvu noskaņojumu kā līderis, nenozīmē, ka jums ir jābūt visu laiku mundram un priecīgam. Katrai emocijai, ieskaitot skumjas un dusmas, ir loma noteiktā procesā, produktīvās starppersonu attiecībās un labklājībā.

Pozitīva, stiprajās pusēs balstīta pieeja uzsver nepieciešamību apzināties emocijas un to ietekmi uz līdera darbību un rezultātiem. Tātad, ja līderis ir nomākts un dusmīgs, mēs iedrošinām viņu runāt par savām izjūtām atvērtā un konstruktīvā veidā, un ar kolēģu palīdzību fokusēties uz risinājumu meklēšanu ar kolēģu palīdzību. Tas ļauj viņiem pārvarēt negatīvās emocijas ātri un konstruktīvi.

Pozitīva domāšanas veida attīstīšana un uzturēšana ir ārkārtīgi nepieciešama izcilam līderim. Tā veido cerības, optimisma, elastīga un pārliecības kultūru, tie ir komponenti, kas palīdz un iedvesmo cilvēkus radīt labāku nākotni un sasniegtu uzņēmuma vīziju. Tas, ko tagad zinām no neirozinātnes, ka gandrīz jebkurš līderis, neatkarīgi no personības un cik negatīvs viņš ir, viņš var iemācīties kļūt pozitīvāks savā pieejā un veidot vidi augstiem darba sasniegumiem, kur cilvēki attīsta savas stiprās puses, piedāvā inovatīvus risinājumus un paliek fokusēti uz iespējām, kas var rasties no neskaidriem apstākļiem un straujām pārmaiņām, ko šodien piedzīvojam.

By James Brook, Joint Founder and MD, Strengths Partnership Ltd

Dalīties: