fbpx

Kādas 7 īpašības ir labam līderim kā koučam?

Arvien vairāk organizācijas izvirza koučinga vadības stilu kā ieteicamāko, lai celtu biznesa rezultātus. Arī darbinieku aptaujās arvien vairāk izskan viedoklis, ka vadītājiem jāattīsta koučinga prasmes.

Organizācija koučings – tā ir sadarbībā balstīta partnerība ar fokusu uz rezultātu un nepieciešamo prasmju un kompetenču attīstīšanu, lai darbinieks būtu veiksmīgs darbā. Bieži tas ir arī instruments, lai sagatavotu darbinieku jaunam amatam.

Ir būtiskas atšķirības starp “bosu – tradicionālo” un “bosu – kouču”.

Tradicionālā pieeja vai “vecā skola” ir tendēta uz rezultātu panākšanu ar norādēm un teikšanu priekšā.

Savukārt līderis–koučs uzdod [spēcīgus] jautājumus, aktīvi klausās un sniedz konstruktīvu atgriezenisko saiti, ir uz izaugsmi orientēts, viņam ir svarīga indivīda karjeras izaugsme, līdz ar to specifisku prasmju attīstīšana.

Kas raksturo labu līderi kā kouču?

Uzņēmumiem tas ir izaicinājums – attīstīt vadītājiem koučinga prasmes labā līmenī, jo ne visi ir dzimuši talanti tajā. Tāpat ļoti bieži atlases procesā netiek pievērsta pietiekama uzmanība šīm prasmēm.

Lai attīstītu koučinga prasmes, ir nepieciešama prakse un atgriezeniskā saite no kāda, kuram šīs prasmes ir augstākā līmenī.

Prasmes, kas nepieciešamas efektīvam koučam, ir daudz vairāk, pieredze liecina, ka veiksmīgākajiem līderiem–koučiem piemīt šādas 7 īpašības:
  1. līdera–kouča lomu uztver nopietni un nemazina tās nozīmi un ietekmi organizācijā;
  2. demonstrē ikdienā emocionālās inteliģences prasmes – pārvalda savas emocijas, precīzi atpazīst citu emocijas un spēj rīkoties veidā, kas maksimāli samazina otra aizsardzību un kopumā veido daudz uzticamākas attiecības ar citiem;
  3. augstu vērtē godīgumu – līderi–kouči spēj pateikt patiesību, paliekot konstruktīvi. Viņu godīgums ļauj uzreiz nonākt līdz jautājuma saknei;
  4. sasaista mācīšanos ar uzlabotiem rezultātiem – atzīst, ka tādas vides veicināšana, kas atbalsta padziļinātu personīgo mācīšanos, rada jaunus domāšanas un uzvedības veidus, kas galu galā uzlabo kopējos rezultātus un veido uzņēmuma pamatu;
  5. proaktīvi meklē darbinieku izaugsmes zonas – meklē iespējas attīstībai un organizē uzdevumus, lai paātrinātu viņu attīstību;
  6. vienmēr domā par to, lai darbinieki kļūtu labāki. Sportā treneri negaida līdz sezonas beigām, lai sniegtu atgriezenisko saiti. Viņi to dara brīdī, kad darbība tiek veikta (vai tūlīt pēc), un tad atgriezeniskā saite ir visjēgpilnākā. Tāpat rīkojas līderis–koučs;
  7. veicina izpratni – viņi nav padomdevēji, bet pārmaiņu veicinātāji. Uzdodot izpēti veicinošus jautājumus, caur ko tiek atklātas jaunas iespējas, idejas, kas ļauj radīt pilnīgi jaunu rīcību, līdz ar to, rezultātus.

***

Ja vēlies attīstīt savas līdera–kouča prasmes, būt tas, kurš tās prasmīgi un efektīvi lieto savā ikdienā, turklāt, to apgūt kopā ar līdzīgiem, tad biznesa koučinga programma “Līderis kā koučs” ir Tev – starts 21.09.2022.

Dalīties: