fbpx

Koučinga kultūra. Kas ir koučinga kultūra. [2/3]

Par ieguvumiem no koučinga kultūras uzņēmumos rakstījām iepriekš >>>

Pētījumi pierāda, ka tā ir kultūra, kas tiešām dod labus un izcilus rezultātus.

Bet, kas tad ir koučinga kultūra?

Koučings nav tikai mācīšanās un attīstības rīks, bet tas ir stratēģisks domāšanas veids darbinieku iesaistīšanai, produktivitātes un uzņēmējdarbības rādītāju celšanai.

Un koučinga kultūra būtībā nozīmē pieņemt šo domāšanu organizācijā – katrā līmenī un katrā sarunā.

Organizācija, kurā ir koučinga kultūra, vērtība un pamats ir:

nepārtrauktas mācības, regulāras atgriezeniskās saites un izaugsmes iespējas.

7 koučinga kultūras iezīmes (T.Crane):

–     vadītāji ir pozitīvs paraugs – kad vadītāji kļūst par meistarīgiem koučiem-praktiķiem, viņi pārveido savu vadības stilu no “cilvēku vadītāja uz cilvēku treneri”;

–     katrs uzņēmumā ir fokusēts uz klienta atgriezenisko saiti – tas nav nekas jauns, bet koučinga kultūrā tas nozīmē, ka katrs darbinieks ir atbildīgs, lai proaktīvi meklētu un mēģinātu saprast klientu atsauksmes + katrs saprot savas lomas nozīmi, jo tā saistās ar klientu (iekšējo vai ārējo) apkalpošanas misiju;

–     koučinga pieeja ir visos līmeņos: uz augšu, uz leju, horizontāli – koučinga attiecības visā organizācijā ir, lai veicinātu dialogu, mācīšanos, problēmu risināšanu un uzlabotus darba apstākļus;

–     komandas ir iedvesmotas un enerģijas pilnas – augstu sasniegumu kultūrās cilvēki jūtas kā daļa no lielākā kopuma. Šī piederības sajūta rodas jo, komandas veido dialogu, lai pētītu, kā tās sadarbojas. Komandas koncentrējas uz savstarpējās saskarsmes un augsta uzticēšanās veidošanu. Uzticēšanās tieši korelē ar cilvēku spēj strādāt kopā efektīvāk un rezultatīvāk;

–     notiek mācīšanās, lēmumi tiek efektīvāk pieņemti un pārmaiņas notiek ātrāk – cilvēki tiek iesaistīti un droši dalās par kļūdām un to, ko no tā mācīties, tiek sagaidīts, ka viņi ar cieņu dalīsies savās raizēs, idejās, viedokļos, lai viņi justos daļa no procesa un justos kā partneri;

–     koučings ir pilnībā integrēts visā cilvēkresursu sistēmā – katram ir personības attīstības plāns, kas tiek uztverts nopietni, pārskatīts katru gadu un kalpo, lai būtiski ietekmētu indivīdu un komandu efektivitāti. Darba aprakstos skaidri pausts par attiecīgajām koučinga prasmēm, kas nepieciešamas, lai darbā būtu veiksmīgs;

–     organizācijā tiek izmantots koučings un koučinga valoda – tiek izmantota vienota pieeja un metodoloģija, lai kultūra būtu viegli atpazīstama, vispārsaprotama. Ja visiem ir kopīga izpratne par to, KĀ to darīt, tad sarunas starp cilvēkiem ir gan vieglāk un ātrāk sākt, nav “noslēpuma plīvura”.

Spēcīgas koučinga kultūras pamatu veido trīs stūrakmeņi:
  1. Koučingam jābūt pieejamam plašā mērogā: tas nav efektīvi, ja koučings ir pieejams tikai vadītājiem. Organizācijām jāspēj izmantot koučingu lielākos mērogos.
  2. Koučinga rezultātiem jābūt izmērāmiem: organizācijām jāspēj parādīt ieguldījumu atdevi (ROI) un saistību starp to uzņēmējdarbības rezultātiem.
  3. Koučinga kultūrai jābūt ilgtspējīgai: koučingam jābūt nepārtrauktam procesam, kas ir iekļauts uzņēmuma stratēģijā, ir integrēts uzņēmuma kultūrā, un tas rada biznesam vērtību.

        Teksts

Ir vieglāk pateikt, kas ir koučinga kultūra, nekā to ieviest.

Kā ieviest koučinga kultūru ► nākošajā ierakstā.

Dalīties: