fbpx

Koučinga kultūra. Soļi, kā ieviest koučinga kultūru. [3/3]

Ir vieglāk pateikt, kas ir koučinga kultūra, nekā to ieviest.

2020.gada Starptautiskās Koučinga federācijas (ICF) aptaujā, starp 22 457 respondentiem no 161 valstīm, 3 galvenie iespējamie šķēršļi spēcīgas koučinga kultūras veidošanai tika nosaukti:

  • ierobežots augstākā līmeņa vadītāju atbalsts (52%);
  • nepietiekams budžets koučinga aktivitātēm (44%);
  • nespēja izmērīt koučinga ietekmi (40%).

Tomēr pētījumi pierāda, ka plusu no koučinga kultūras ir vairāk, kā mīnusu.

Tādēļ pēdējos gados daudzas organizācijas strādā pie šīs kultūras ieviešanas.

Lai ieviestu koučinga kultūru, noderēs Bersin & Associates ekspertu izstrādātie ieteikumi.

1.SOLIS. “Kādēļ koučinga kultūra?”

Kultūrai nav jābūt pašmērķim, bet līdzeklim. Darbinieki tiks dezorientēti, ja kultūra tiks ieviesta tikai tādēļ, ka tas ir “moderni”.

Tādēļ atbildiet uz jautājumu: “Kā koučinga kultūra palīdzēs uzņēmuma pamatstratēģijai?”

2.SOLIS. “Izveidojiet saikni starp koučinga kultūras stratēģiju un biznesa pamatstratēģiju.”

Kultūras ieviešanai jābūt cieši saistītai ar uzņēmuma darbību un esošajiem mērķiem, izaicinājumiem.

3.SOLIS. “Novērtējiet uzņēmuma pašreizējo korporatīvo kultūru un aprakstiet vēlamo.”

Noskaidrojiet dažādu līmeņu un departamentu darbinieku viedokli par esošās kultūras plusiem un mīnusiem.

4.SOLIS. “Uzziniet līderu domas.”

Līderi bieži manto kultūru, kas izveidojusies stihiski, tā nav tāda, kādu viņi vēlas to redzēt.

Pajautājiet saviem līderiem, kā var tuvoties vēlamajam kultūras modelim.

5.SOLIS. “Izvēlieties piemērotus koučus.”

Izvēlieties sertificētus koučus, kas vērtību līmenī atbilst organizācijai. Lai palīdzētu vadītājiem panākt izmaiņas, koučiem jābūt pieredzējušiem profesionāļiem. Svarīgi pārliecināties, ka viņi spēj strādāt arī ar komandām un kolektīviem. Kultūra dzīvo kolektīvās attiecībās.

6.SOLIS. “Praktizējiet iekšējos treniņus.”

Uzsākot koučinga praksi organizācijā, jūsu ārējie vai iekšējie kouči var apmācīt komandu līderus, nodaļu vadītājus koučinga prasmju pielietošanā.

7.SOLIS. “Nodrošiniet visiem vadītājiem pamatapmācības koučingā.”

Māciet “atslēgas” vadītājiem koučinga kompetences profesionālā programmā (piemēram, “Līderis kā koučs”). Tas garantē vienotu koučinga pieeju.

8.SOLIS. “Pārliecinieties, lai koučings ir ietverts visos HR procesos un rādītājos, tostarp KPI mērījumos.”

Koučingam jākļūst par daļu no katra vadītāja rādītājiem, amata pienākumiem, atlases un virzībai karjerā kritērijiem, līdera prasmēm, vadības kompetencēm.

9.SOLIS. “Saprotiet, kā koučinga pieeju personāls var izmantot visos līmeņos ar galvenajām ieinteresētajām pusēm.”

Izpētiet, kādu vismazāko darbību jūsu uzņēmumā var veikt izmantojot koučingu.

Piemēram, British Airways apmāca pasažierus lietot patstāvīgās reģistrācijas termināļus, operējot ar koučinga paņēmieniem.

10.SOLIS. “Regulāri izvērtējiet, kurā punktā atrodas organizācija ceļā uz koučinga kultūru.”

Vai stratēģija ir sasniegusi nepieciešamo virzību?

Vai tas organizācijai ir palīdzējis sasniegt savus mērķus?

Šajā izvērtēšanā jāiesaistās augstākā līmeņa vadītājiem, HR vadītājiem, iekšējiem un ārējiem koučiem!

***

Lasi vēl:

Koučinga kultūra. Ieguvumi. [1/3]

Koučinga kultūra. Kas ir koučinga kultūra. [2/3]

Dalīties: