fbpx

Līderis kā koučs

Tuvākās apmācības 2024.gadā (klātienē+online)
1.modulis – 25., 26., 27.09.
2.modulis – 23., 24., 25.10.
3.modulis – 20., 21., 22.11.
4.modulis – tiks precizēts

Programma izstrādāta organizāciju vadītājiem un līderiem, HR speciālistiem un tiem, kuri vēlas kļūt par profesionāliem koučiem.

Programmas mērķis ir attīstīt koučinga iemaņas, lai pārietu uz kvalitatīvi jaunu līderisma un vadības līmeni, lai personiski Jūs, Jūsu darbinieki un rezultātā – Jūsu uzņēmums maksimāli izmantotu savu potenciālu, veiksmīgi attīstītos un sasniegtu augstākos rezultātus.

Veidojot mūsu programmu, izvirzījām uzdevumu, ieviest reģionā nopietnu un kvalitatīvu biznesa koučinga programmu, atbilstošu starptautiskajiem standartiem.

4 moduļi
2850
+PVN
*Maksājot par visu programmu uzreiz.
1 modulis
825
+PVN
*Maksājot pa moduļiem.
Edvīns Panders
treneris un koučs par programmu
Laura Celmiņa (Kuršīte)
trenere un koučs par programmu

Programmas priekšrocības

Baltic Coaching Centre programma „LĪDERIS KĀ KOUČS” postpadomju valstīs ir vienīgā lokālā mācību programma, kura ir saņēmusi starptautisko akreditāciju International Coach Federation (ICF) – pasaulē vadošā profesionālo kouču asociācija.

Programmu realizē pieredzējuši biznesa kouči, kouču–treneri. Katram no viņiem ir savs personiskais bizness un koučinga prakse. Laura Celmiņa un Edvīns Panders

Programmas apguve sniedz plašas zināšanas, lai strādātu ar koučinga metodēm tieši biznesa vidē. Mācību laikā, programmas dalībniekiem ir iespēja mācīties no reālas kouču–treneru pieredzes un praktiskiem koučinga izmantošanas piemēriem organizācijās.

Baltic Coaching Centre programmai ir ICF akreditācijas sertifikāts, kurš ir atzīts visā pasaulē kā kouča–speciālista profesionālais bāzes diploms.

Baltic Coaching Centre programmas akreditācijas līmenis (ACSTH), programmu beigušajiem koučiem, dod tiesības likt eksāmenus starptautiskās profesionālās akreditācijas ICF iegūšanai.

 • apgūsiet koučinga pamatiemaņas un cilvēku vadību koučinga stilā;
 • iemācīsieties „iedegt” cilvēkus ar viņu darbu, lai motivācija vienmēr būtu pietiekamā līmenī (apgūsiet jaunu nemateriālās personāla motivācijas metodi);
 • ievērojami pastiprināsiet savu vadītāja un līdera potenciālu;
 • apgūsiet instrumentus, kas ļauj ātri mācīt un paātrina darbinieku attīstību, vienlaicīgi, ļaujot darbiniekiem pildīt tekošos darba pienākumus;
 • iemācīsieties izmantot praktiskās darbinieku produktivitātes paaugstināšanas metodes;
 • iegūsiet koučinga tehnoloģiju pielietošanas pieredzi dzīvē un darbā;
 • iegūsiet pilnīgu skaidrību par saviem stratēģiskajiem dzīves un karjeras mērķiem;
 • paaugstināsiet savu motivāciju un enerģijas līmeni, mērķtiecīgām personiskajām un biznesa izmaiņām;
 • iegūsiet starptautiski sertificētu diplomu un uzsāksiet savu personisko ceļojumu jaunā, perspektīvā profesijā.
 • Koučinga filozofijas un metožu izskaidrošana, tehniku un instrumentu demo klātienē.
 • Tehniku un sesiju demo video.
 • Plaši izdales materiāli latviešu valodā.
 • Prakse ar reālām biznesa situācijām dalībnieku dzīvē.
 • Atgriezeniskā saite no treneriem un pārējiem dalībniekiem.
 • Prakse un iemaņu nostiprināšana darba vietā, laikā starp moduļiem.
 • Online treneru atbalsts visas programmas garumā.
 • Pirms programmas uzsākšanas, kandidāti piedalās individuālā intervijā (iepriekšējā novērtēšana). Tas nodrošina patiesu izpratni par kandidāta vajadzībām un personisko motivāciju, rezultātā, dod lielāku iespēju veiksmīgi apgūt programmu. Programmu izstrādājuši Lietuvas un Latvijas kouči. To vada vieni no pieredzējušiākiem Latvijas koučiem.

Programmas pamattēmas

Mērķis: iepazīstināt ar koučinga metodi, pieeju, filozofiju, ICF ētikas principiem; apgūt pamata modeli, parādīt pamata principus un sākt apgūt pamata kompetences, tādas, kā spēja uzklausīt un uzdot jautājumus, būt klātesošam.

Dažas no tēmām:

Veidojam pamatu un kopradām attiecības
Kompetences skaidrojums. 2.Kompetence. Iemieso koučinga domāšanas veidu
Koučinga attiecības, kā tādas izveidot / 2.kompetence
Kompetences skaidrojums. 4.Kompetence. Nepārtraukti veicina uzticēšanos un drošību
ICF koučinga definīcija/ 3.kompetence
Koučinga vēsture
Koučinga veidi
Kompetences skaidrojums. 3.Kompetence. Sastāda un uztur vienošanās
Koučings vs citas atbalsta formas/ 3.kompetence
Kouča atbildība
Emocionālā intelekta nozīme
Iepazīšanās ar ICF kouča kompetencēm
Vadītāja koučinga prasmes ICF pamatkompetenču sistēmā
Mērķu izvirzīšana koučingā: no problēmas pie mērķa
Kompetences skaidrojums. 1.kompetence.
Demonstrē un balstās ētiskā praksē
ICF Ētikas principi un profesionālie standarti/ 1.kompetence
Teorija un prakse: aktīva klausīšanās/ 6.kompetence
Efektīva jautājumu uzdošana
Atgriezeniskās saites sesijas individuāli un grupā
un citas tēmas koučinga procesa vadīšanai

Mērķis: padziļināti iepazīstināt un attīstīt kouča pamata kompetences, apgūt plānošanas un mērķu uzstādīšanas pamatprincipus, iemācīties izveidot darbības plānu, kā strādāt ar dažādiem klientiem (darbiniekiem), kā vadīt un attīstīt atbildību.

Dažas no tēmām:

Dažādi vadības stili
Koučinga vadības stils, tā būtība un praktiska izmantošana ikdienā
Kompetences skaidrojums. 6.Kompetence. Aktīvā klausīšanās
Padziļināta teorija un prakse. Tiešā saskarsme
Kompetences skaidrojums. 7.Kompetence. Veicina apzināšanos
Koučinga dialoga divi līmeņi
Fokuss uz risinājumu vs fokuss uz problēmu domāšana un rīcība
Kas ir uz izaugsmi vērsta atgriezeniskā saite
Mērķu veidi un darbs ar dažādiem mērķiem/ 3.kompetence
Koučinga tehnikas, kas palīdz radīt ideālu un ambiciozu nākotni
Teorija un prakse par apzināšanās veicināšanu koučinga sesijās/ 7.kompetence
Koučinga valoda un tās instrumenti
Metaforu spēks un darbs ar tām/ 6.kompetence
Tehnikas klienta izaugsmes veicināšanai, jaunradei, alternatīvu atrašanai / 7.kompetence
Kompetences skaidrojums. 8.Kompetence. Veicina klienta izaugsmi
Atgriezeniskās saites sesijas individuāli un grupā
Grupas mentorsesija
un citas tēmas koučinga procesa vadīšanai

Mērķis: koučinga tehniku un instrumentu apgūšana un prakse; apgūt iemaņas, tehnikas un prasmes strādāt ar cilvēkiem „padziļinātā” līmenī; iekšējo pārmaiņu stratēģiju apgūšana;  cilvēka motivācijas pamatu izprašana un nostiprināšana.

Dažas no tēmām:

Apzinātības nozīme individuālā un profesionālā jomā
Kur slēpjas motivācija?
Ko nozīmē būt “plūsmā”? Kādēļ tas ir nozīmīgi?
Kompetences skaidrojums. 5.Kompetence. Saglabā klātesamību
Kompetences skaidrojums. 7.Kompetence. Veicina apzināšanos
Personiskās vērtības, to nozīme un ietekme/ 7.kompetence
Emocijas un vērtības, to mijiedarbība un efektīva izmantošana/ 6.kompetence
Kā atklāt vērtības caur verbālo un neverbālo saskarsmi?/ 5.kompetence
oučinga pamatpieeja – izaugsme caur stiprajām pusēm/ 7.kompetence
Kā komunicēt par attīstības zonām?
Tehnikas stipro pušu atklāšanai
Savas sekmju formulas un veiksmi veicinošas vides izzināšana praksē
Tehnikas vīzijas un misijas noteikšanai
Ierobežojoši un palīdzoši uzskati/ 7.kompetence
Darbs ar uzskatiem koučinga sesijā
Atgriezeniskās saites sesijas individuāli un grupā
Grupas mentorsesijas
un citas tēmas koučinga procesa vadīšanai

Mērķis: parādīt koučinga pielietošanas iespējas biznesa vidē un korporatīvajā kultūrā, dalībniekiem noteikt „savas vietas” un attīstības virzienu koučinga jomā, veidot padziļinātu izpratni par kouča profesijas izaugsmes soļiem, kompetenču padziļinātu izpratni caur ICF noteiktajiem marķieriem, praktizēt un nostiprināt kouča prasmes individuālās un grupu mentoringa sesijās.

Dažas no tēmām:

Koučings organizācijā, tā būtība
Vadītājs – koučs
Koučings kā darbinieku motivēšanas rīks
Koučinga intervences organizācijā
Kā uzsākt savu koučinga biznesu
Kouča profesionālā attīstība
Iespējas, ko sniedz ICF profesionālā akreditācija
ICF 8 kouča pamatkompetences – padziļināta izpratne un gatavošana noslēguma eksāmenam:
Kompetenču padziļināta izpratne un prakse ar ICF marķieru palīdzību
Koučinga prakse un sesiju analīze grupā
Grupas mentorsesijas
Dalībnieku sesiju individuālās mentorsesijas
un citas tēmas kučinga procesa vadīšanai

Pēc 4 moduļu programmas “Līderis kā koučs” un sekmīga eksāmena nokārtošanas, dalībnieki saņem BCC sertifikātu.

Lai saņemtu BCC starptautiski ICF akreditētas programmas sertifikātu LEVEL 1 līmenī, kas ļauj strādāt kā koučam un tālāk iet arī akreditāciju ICF starptautiskā līmenī:

 • jāsavāc nepieciešamās koučinga prakses stundas
 • jāiesniedz vērtēšanai ACC līmenim atbilstoša sesija

Uzmanību!

Lai saņemtu ACC līmeņa akreditāciju ICF, nepieciešams: savākt 100 apstiprinātas prakses stundas, aizpildīt iesniegumu ICF mājas lapā, izpildīt online testu un nosūtīt ACC līmenim atbilstošu sesiju.

Jauns programmas pasniegšanas veids “1-to-1” krievu un angļu valodā.

Atsauksmes

 • Programma ir ļoti laba un ērti apgūstama, jo darbs notiek mazās grupās, kā rezultātā ir iespējama individuāla pieeja. Man pozitīvi bija arī tas, ka mācības notiek latviešu (dzimtajā) valodā, jo citās valodās es tik labi nesaprastu koučinga nianses. Abi pasniedzēji bija brīnišķīgi koučinga profesionāļi un „fani”.

  Žozita Beresņeva LMT Personāla vadības direktore, LPVA Padomes locekle
 • Daudz tika strādāts ar “Self couching”, kas lika vairāk apskatīties uz sevi, kā es pieņemu lēmumus, ko es vēlos sasniegt savā dzīvē, kur es esmu tagad un kur vēlos nonākt, ikdienā retāk sanāk pievērst uzmanību šīm vērtībām. Tika apgūtas metodes, kuras praktiski var pielietot ne tikai profesionālā koučingā, bet ikdienas darbā cilvēku izvērtēšanā.

  Laura Baikova Personāla vadītāja, Optic Guru
 • Tagad izmantoju koučingu arī kā vadības stilu. Ļoti patīk. Arī cilvēki, kuriem esmu bijis koučs saka, ka tā ir ļoti laba lieta kā personībai attīstīties. Apgūstot programmu kā citiem palīdzēt pilnveidoties, daudz atklāsmes pašam par sevi, savām vērtībām utt. Ļoti labs veids kā pilnveidot un attīstīt savu personību, papildus arī pagūstot iemaņas kā palīdzēt citiem.

  Viesturs Bulāns Helmes Latvia, CEO
 • Ļoti dziļš darbs ar savām pārliecībām un situācijām. Dziļums. Neatlaidīgs darbs, kas koncentrēts tieši uz saviem iekšējiem procesiem, vērtībām, pārliecībām.

  Elīna Pelčere "Training Lab" īpašniece
 • Teorija mijas ar praksi, vērtīga lektora feedback no katras prakses reizes. Bija iespēja apgūt līdz šim neizmantotas iemaņas.

  Daniēls Godiņš komandu treneris, Sense of team
 • Šī bija ļoti saturīga un jaudīga apmācību programma. Notiek “iešana dziļumā” vienlaikus iezīmējot jaunu tehniku un metožu veidus. Bija iespēja iegūt jaunas zināšanas un praktizēt koučingu ar lieliskiem apmācību dalībniekiem, kuru profesionāli un atbalstoši uzraudzīja treneres modrā acs.

  Dace Mazkalniņa portāla espati.lv līdzīpašniece