fbpx

Vadīšana vs Koučings

Dažās organizācijas jēdzienus “vadīt” un “koučot” lieto kā sinonīmus, tomēr tie ir divi dažādi jēdzieni ar atšķirīgu nozīmi un uzdevumiem.

Vadītājs var izmanot abus instrumentus, var vadīt ar koučinga elementiem, bet ir situācijas, kurās ļoti skaidri ir jāieņem viena vai otra loma – vadītājs vai koučs.

VADĪŠANA

Vadīšana (vai pārvaldība) ir cilvēku vai darba procesa pārraudzīšana, lai sasniegtu organizācijas mērķus.

Vadītājs:
 • Dod uzdevumus
 • Lemj par mērķiem un termiņiem
 • Deleģē
 • Monitorē un vērtē sniegumuunprojektunorisi, progresu
 • Trenē darbiniekus
 • Pieņem lēmumus, kas palīdz sasniegt uzņēmuma mērķus
 • Risina konfliktus un sarežģītas, “ugunsgrēka” situācijas

Vadītājs palīdz darbiniekiem turēt fokusu, pārliecinās, ka viņi pabeidz darbus un ievēro visus vadītāja vai uzņēmuma noteiktos standartus.

Vadītājs arī vada projektus, nodrošina, ka tiek ievēroti termiņi un budžets.

Tāpat vadītājiem, iespējams, ir ātri jāpieņem lēmumi par projekta virzību vai to, kā darbiniekam jāveic uzdevumi.

Lai efektīvi vadītu, ir jādod tieši norādījumi un jāuzrauga darbinieku darbs. Vadības mērķis ir nodrošināt, lai darbinieki sasniegtu mērķus saskaņotājā termiņā. Uzsvars ir uz uzdevumu izpildi un rezultātu sasniegšanu.

KOUČINGS

Koučings ir process, kas palīdz cilvēkiem pilnveidoties un gūt panākumus. Koučinga mērķis ir palīdzēt cilvēkam, papildus profesionālām (“hard skills”), attīstīt citas prasmes, ko angliski sauc “soft skills” (latviski ir dažādi tulkojumi “cilvēciskās”, “saskarsmes” prasmes) un palīdzēt attīstīt pārliecību par to, kā gūt panākumus darbā.

Vadītājs (persona), kas izmanto koučingu:
 • Palīdz citiem uzlabot sniegumu
 • Palīdz citiem iesaistīties (angļu val. “engage”) un uzturēt nepieciešamo motivācijas līmeni
 • Palīdz citiem attīstīt prasmes un gūt panākumus karjerā
 • Palīdz pabeigt uzdevumus vai procesus
 • Veido vidi, kur citi var atklāti runāt, arī par jebkādām bažām

Caur koučingu, var paaugstināt produktivitāti, veicināt darbinieku apmierinātību ar darbu, uzturēt motivāciju un atraisīt radošumu.

Ja koučings ir daļa no ikdienas, tas palīdz veidot vidi, kurā cilvēki ir vairāk iesaistīti, uzticas uzņēmumam un saviem kolēģiem.

KOUČINGS UN VADĪŠANA

viena otru papildina.

Lai kļūtu par izcilu līderi, ir jāapvieno vadīšanas un kouča prasmes.

Stāsts nav par koučingu vai (“vs”) vadīšanu, bet gan par to, kā rīkoties efektīvi un pareizā vietā un laikā.

Attīstot abas prasmes (lomas), iegūst gan vadītājs, gan darbinieki, gan organizācija.

*Ja vēlies apgūt koučinga prasmes, tās var apgūt biznesa koučinga programmā “Līderis kā koučs” (https://www.bcoach.lv/lv/lideris-ka-koucs/)

Dalīties: